B2B-urheilu – alan palveluita ja tuotteita yrityksiltä yrityksille

B2B-urheilutoiminnassa yritykset tarjoavat toisille yrityksille liikunta- ja urheilualan tuotteita ja palveluita. Usein tällaisessa toiminnassa pyritään kaikkia B2B-osapuolia hyödyttävään kiinteään yhteistyöhön ja kumppanuuteen, jossa toisten toimijoiden antama tuki on usein jopa tärkeämpää kuin kaupankäynnistä saatava taloudellinen hyöty.

Liikunta-alalla kilpailu on kovaa niin urheilijoiden kuin alan yrittäjienkin keskuudessa. Ensiksi mainittujen osalta urheilusponsorointi on tärkeä keino tukea urheilijan menestystä ja jälkimmäisten osalta B2B-toiminta on merkittävä kilpailuvaltti! Tämä artikkeli käsittele B2B-toimintaa markkinoinnissa, yritysten välisessä yhteistyössä ja urheilualan yritysten arjessa.

B2B markkinoinnissa

B2B-markkinoinnissa on erityisen tärkeää onnistua vakuuttamaan toinen yritys omien tuotteiden tai palveluiden laadusta sekä siitä lisäarvosta, jota yritys voi toiselle parhaimmillaan tuoda.

Tämä vaatii vakuuttavia neuvottelutaitoja sekä luottamusta omiin tuotteisiin tai palveluihin. Yleensä B2B-markkinoitavat tuotteet ovat arvokkaampia kuin tavallisille kuluttajille myytävät tuotteet, joten tästäkin syystä B2B-markkinointiin on syytä panostaa!

Markkinointisanomat ovat yleensä hieman erilaisia mainostettaessa yrityksen tuotteita tai palveluita toisille yrityksille kuin mainostettaessa niitä tavallisille kuluttajille. Tällaisessa markkinoinnissa voi käyttää esimerkiksi ammattislangia tuomaan sanomalle uskottavuutta ja auktoriteettia, sillä vastapuolen voi olettaa ymmärtävän alan yhteistä kieltä.

Mainostettaessa urheilutuotteita tai -palveluita tavalliselle kuluttajalle on kuitenkin erityisen tärkeää, että sanoma on helposti ymmärrettävä ja lähestyttävä.

B2B-yhteistyö

B2B luo parhaimmillaan yritysten välille tiivistä yhteistyötä ja toimivia kumppanuuksia. Urheilualalla tällaiset kumppanuudet ovat tarpeen, sillä kilpailu on kovaa.

Etenkin pienillä paikkakunnilla pienet yritykset hyötyvät keskinäisestä yhteistyöstä, joka on joissakin tapauksissa lähes elinehto niille. Yhteistyössä sanotaan olevan voimaa ja B2B-toiminnassa tätä voimaa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla!

Miten B2B näkyy urheilualan yrityksissä käytännössä?

B2B näkyy urheilualan yrityksissä monin tavoin. Etenkin pienten yritysten voi olla vaikea haalia kovin monipuolista osaamista ja osaajia omaan yritykseensä, jolloin tietyt tuotteet ja palvelut voi olla järkevintä ostaa toiselta yrittäjältä, jolta löytyy kyseisen alueen erityisosaamista.

Näin pienenkin yrityksen on mahdollista hyödyntää alan erityisosaamista vaikka kyseisiä erityisosaajia ei olisikaan oman yrityksen palkkalistoilla. Tämä voi olla ratkaiseva kilpailuvaltti esimerkiksi tuotekehittelyn saralla.

Samalla kun yritys hyötyy toisen yrityksen erityisosaamisesta, se työllistää toisen yrityksen työntekijöitä ja tuo täten toiselle yritykselle lisäarvoa. Molemminpuolinen hyöty onkin B2B-toiminnassa erityisen tärkeä syy tehdä yhteistyötä!